top of page
Businessmen

Geschiedenis 

Ons assurantiekantoor werd aanvankelijk gestart door mijn grootvader Bernard Siebelink geboren in 1906, en sinds 1932 directeur van de Raiffeisenbank ( huidige Rabobank) te Doetinchem. Mijn vader, Steven B. Siebelink, geboren in 1932, heeft vanaf 1955, 10 jaar als inspecteur bij levensverzekering maatschappijen gewerkt ('Nationale' en 'R.V.S'.). Na deze periode besloot mijn vader zich in 1965 zelfstandig te vestigen als Assurantietussenpersoon en werd in hetzelfde jaar door de Arrondissementsrechtbank te Arnhem beëdigd als Makelaar / Taxateur in onroerende goederen. 

 

Per 1969 werd zijn assurantiestudie bekroond met 2 diploma's en werd hij door dezelfde Rechtbank beëdigd als makelaar in assurantiën. In 1984 ben ik na de nodige omzwervingen in verschillende beroepen bij mijn vader op kantoor begonnen als jongste bediende op de verzekeringsafdeling. Doordat wij als kantoor een lange historie hebben hoorde ik in mijn beginjaren de mooiste verhalen over mijn grootvader en eigen vader. Eén van de meest mooie verhalen wil ik u vertellen. Tijdens een bezoek van mij aan een wat ouder echtpaar, die de verzekering van het woonhuis wilde verhogen, vertelden ze mij een interessant verhaal. Toen ze destijds besloten hadden om hun huidige huis te laten bouwen, gingen ze eerst op bezoek bij mijn opa, die bankdirecteur was van de Raiffeisenbank Doetinchem.  Mijn grootvader had veel vertrouwen in dit oudere echtpaar. Dit ging destijds op basis van familienaam en goed vertrouwen. Bij de bank bracht mijn grootvader hen naar de kluis in de kelder om vervolgens daar 8.000,-- gulden in een tas mee te geven. Vervolgens werd dit geld naar de aannemer gebracht, die hiervan een vrijstaande woning heeft gebouwd. Dit verhaal is me bijgebleven vanwege het contrast met de huidige gang van zaken. Echt mooie verhalen om dit over vroeger te horen. 

In 1987 behaalde ik mijn Assurantie-B diploma en deed de nodige ervaringen op in de praktijk. In 1996 heb ik de assurantieportefeuille van mijn vader overgenomen en mijn broer Jan de makelaardij, wat toen nog één bedrijf was. Bernard Siebelink zit met het assurantiekantoor nog steeds aan de Hazenlaan 1 te Doetinchem. Mijn vader kwam in de buurt van de pensioengerechtigde leeftijd. Mijn broer Jan Siebelink was inmiddels beëdigd als makelaar o.g. Dus werd er een splitsing gemaakt tussen het assurantie- en makelaars gedeelte van het bedrijf. We groeiden qua ruimte zodanig uit ons kantoor, dat Jan medio 2002 besloot naar een ander pand te gaan, zodat beide bedrijven zich konden blijven ontplooien. 

 

Siebelink.jpg

Op de foto ziet u vier generaties Siebelink

Geschiedenis: Over ons
bottom of page